Monday, 6 February 2012

ಬಾಳ ಸಂಜೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಳತಿ
ಕಷ್ಟ -ಸುಖದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋ ಗೆಳತಿ
ಮುನಿಸಿರದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಗೆಳತಿ
ಹೇಳು ನಿ ಗೆಳತಿ ಯಾರೆಂದು
ನಿನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಮನಸು ..

No comments:

Post a Comment