Sunday, 5 February 2012

ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ
ಸೌಂದರ್ಯವ ಹೇಳಲಾಗದ  ಕಣ್ಣು
ಚಿತ್ರವ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಮನಸು
ಭಾವನೆಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗದ ಹೃದಯ
ಮನಸಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗದ ಬೆಳಕು
ಅದುವೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು
ಮೊದಲ   ನೋಟದ ಸೆಳೆತವು  
 

No comments:

Post a Comment