Sunday, 5 February 2012

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು
 
ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು  ಸುಂದೆರ್ ನೆನಪು
ಮರೆಯದೆ   ಸುಳಿಯೋ ಮುಗ್ದತೆ ಕನಸು
ಯಾರಲೂ  ಕೇಳಲು ಆಗದ ಮಾತು
ಕೂತುಹಲ ಕೆರಳಿಸೋ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು
 
ಬಾಲ್ಯದ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಗಿದೆ ಜೀವನ
ನಲಿವಿನ  ,ತಣ್ಣನೆ ಗೀತೆ
ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಲಿ ಸಿಗದು
ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗದು ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಗೆ...
 
 
 

No comments:

Post a Comment