Sunday, 5 February 2012

ಎಚ್ .ಐ. ವಿ . ವೈರಸ್ ಸಾಧನೆ

 
ಹಳೆದನ್ನ ಮರೆಯುತ್ತ ,
ಹೊಸದನ್ನ ಶೋಧಿಸಲು,
ಬಂದಿತು ಮಾಯಾಲೋಕದ
ದುಂಧುಬಿ  ಅದೇ ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಎಂಬ ವೈರಸ್
ಅದರ ಲೋಕದಲಿ ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಹೊರಟಿತು ಗಂಭೀರದಿಂದ  
ಶೋಧನೆಯ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ
ಎಲ್ಲದರಲೂ ಮಾಡಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಎಲ್ಲವೂ ವಿಫಲ
ಕಣ್ಣಿರಿಡುತ್ತ   ಕುಳಿತಿತು
ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ
ಅಂತೂ ಅದರ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿತು ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಐಡಿಯಾ!
ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನವನ ದೇಹ
ಪ್ರಯೋಗವೂ ಆಯಿತು
ಸಫಲತೆಯಲಿ ಪಡೆಯಿತು ಸಂಭ್ರಮವ
ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ
ಹರಿದು ಬರುವುದು ಎನ್ನುತಿರುವಾಗ
ಅದಕೊಂದು ನಿರಾಸೆಯ ವಾರ್ತೆ ಬಂದಿತು
ಅದಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೌರವಾಭಿಮಾನ
ಸಿಕ್ಕಿತು ಪ್ರಶವ್ಸೆ - ಪ್ರಶಸ್ತಿಯುದ್ಗೋಷ 
ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ .. 

No comments:

Post a Comment