Tuesday, 28 February 2012

ಮತ್ಸ್ಯಗಳು

 
 
ಸಾಗರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ
ನಯನದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಗೋಚರಿಸದೆ ಸಾಗಿದೆ
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು
 
ಹೂವಂತೆ ನಲಿದಿವೆ
ನವಿಲಂತೆ ಕುಣಿದಿದೆ
ಸಂಭ್ರಮದಿ ತೆರಳಿದಿ
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು
 
ಉದರವು ಹಸಿದಿತ್ತು 
ತನುವು ದಣಿದಿತ್ತು 
ಸುತ್ತಲು ಹುಡುಕಿತ್ತು 
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು 
 
 
ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಆಹಾರದ ತುಣುಕೊಂದು 
ನಗುಮೊಗದಿ ಸಂಧಿಸಿತು 
ತೃಪ್ತಿಯ ಹೊನಲ ಚೆಲ್ಲಿತು  
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು 
 
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು
ಒಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಕೂಗಿತು
ಜಾಲ ಬಲೆಯು ತಟ್ಟಿತು
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು 
 
ದೇಹ ಒಮ್ಮೆ ನಲುಗಿತು
ಉಸಿರು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿಯಿತು
ನೆನಪು ಬಾರದೆ ಅತ್ತಿತು 
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ........... 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment