Monday, 5 March 2012

ಕೋಪಸಿಡಿಮಿಡಿಯ ಮನಸೇ
ಒಮ್ಮೆ ನಗು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಪವೇ
ಕದಡಿದ ಮೂಕವೇದನೆಯೇ
ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಗುರು
ತಲ್ಲಣಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳ ಹೂದೋಟ
ಅಪ್ಪಟ ಸ್ಪಟಿಕ ಕ್ಷಣ- ಕ್ಷಣ ಮರೆತರೆ
ದೇಹವ ಬಂಧಿಸಿ ಹೃದಯವ  ಅಳಿಸಿ
ಭಾವನೆಗಳ ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿದೆ
ತಾನು ಮನ ಶೂನ್ಯನೋಟ ಬಿತ್ತಿದೆ
ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳಗಬೇಕು
ಹಂತ ಹಂತದಿ ತಾರೆಯಂತೆ

......

No comments:

Post a Comment