Tuesday, 27 March 2012

ಜೇನುಹುಳ

 
 
ಬಿಸಿಲ ಮಳೆಯ ಕಾಲಪರ್ವಕೆ ಅಂಜದೆ
ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೆವರ ಸುರಿಸಿ
ಸೂರ್ತಿಯಾದೆ ಜಗಕೆ
ಬೆಳಕ ಒಡೆಯ ಮೂಡೋ ಮೊದಲು
ಹೊರಟೆ ನೀ ಕಾಡಿಗೆ
ದಿಕ್ಕು - ದಿಕ್ಕು ಅಳೆದು ಬಳಲಿ
ದೇವಗೊಮ್ಮೆ ನಮಿಸುವೆ
ಹಾರಿ ಹಾರಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಸಿದು
ಹೂವ ಅರಸುವೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ
ಕಣ್ಣು ಕ್ಷಣದಿ ತೆರೆದು
ಹೂವಗಂಧವ ನೋಡಲು
ಅಣುವಿನಸ್ಟು ಗಂಧ ಹಿಡಿದು
ಗೂಡ ದಾರಿಯ ಕ್ರಮಿಸಲು
ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಕದದ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಲು
ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಜನ್ಮವು .........
 
.........ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ .........

No comments:

Post a Comment