Thursday, 21 June 2012

ನಿನಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಕೊಡದಾದೆ,
ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವು ಮಾತ್ರ ಚಿರನೂತನ
ನಿನ್ನ ಮನವು ನನಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಅಪರಂಜಿಯಂತಿದೆ
ನೀನಾದೆ   ನನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳತಿ
ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಶುಭ ಕೋರದಾದೆ
ಮರೆವೆಯ ಪರಿ ಅರಿಯದಾದೆ
ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಒಲವಿನ ಗೆಳತಿ ..
 
....ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳತಿ ...
 
 
........ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ .....................

No comments:

Post a Comment