Sunday, 3 March 2013

ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆಕೋ  ಬೇಸರ 
ನಿನ್ನ ಮನಸು ಕದಡುದೆಂಬ ಚಿಂತೆಯು
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸಿನಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿಸಿ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಳಿವುದೆಂಬ ದುಗುಡವು .. 


................ ಮಾಲಿನಿ  ಭಟ್ .....................  


 

No comments:

Post a Comment