Wednesday, 20 March 2013

ನಾನು ಯಾರು ?ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು
ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ಚಿಂತಿಸುವೆ
ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿದೆ ನಿಜ ..
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅದೂ ನಿಜ ,
ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾಪಕ
ಎಂತಾ ವಿಚಿತ್ರವೋ ತಿಳಿಯದು ..
ನಿಗೂಢ , ಆದರೆ ಸತ್ಯ ..
ಮಾನದಂಡ ಅವಶ್ಯವೇ ?..
ಹೀಗೆ ಇರುವುದೇ ... ಬದಲಾಗುವುದೇ..?

No comments:

Post a Comment