Wednesday, 30 October 2013

ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕೋ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ
ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿ ಮಿಂಚು ಹೊರಡುವುದು
ನನ್ನ ಮನಸಂತೆ ಆಕಾಶ ವು  ಮಬ್ಬಿದೆ
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ದಿವ್ಯಪ್ರಭೆ ಮೂಡುವುದು
ಕಾಯುವುದು ನಿಯಮಿತ ...

.............  ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ ............

No comments:

Post a Comment