Friday, 6 September 2013

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಅರಮನೆಯ ನಾ ನೋಡಿಲ್ಲ
ನನ್ನದೇ ಪುಟ್ಟ ಅರಮನೆಯಿದೆ
ಅಲ್ಲಿ ಬೇಧವಿಲ್ಲ  ಯಾವುದಕ್ಕೂ
ಪ್ರೀತಿಗೆ  ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ
ಸಂಬಂಧದ ಸಾಮೀಪ್ಯವಿದೆ
ಭಾವನೆಗಳ ಬಂಧವಿದೆ
ಮನಸುಗಳ ಮಿಲನವಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಳಜಿಯ ಕರೆಯಿದೆ
ಇದಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅರಮನೆ ಇದೆಯೇ ?


.... ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ ............

No comments:

Post a Comment