Sunday, 28 July 2013

ಯಾರು ನೀ ದೂರದಿ ನಿಂತಿರುವೆ 
ಅರಿತು ನೀ ಮನಸಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವೆ 
ದುಗುಡವೆಲ್ಲ  ನಿನ್ನಲಿ ಅರುಹಿರುವೆ 
ಕೇಳಿಯು  ನೀ ಮರೆತು ಹೊರಟಿರುವೆ 
 
..... ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ ............ 
 

No comments:

Post a Comment