Wednesday, 5 September 2012

ಈ ಸಂಜೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮೋಡವು ಸೆರಗನ್ನು ಚಾಚಿತ್ತು
ನೀರನು ತುಂಬಿದ ಮೋಡವು ಸೆರಗನ್ನು ಚಾಚಿತ್ತು
ಮರೆಯಾದ ರವಿಯು ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ
ಅವಿತು ಹೋದನು ಸಾಗರದ ತಳದಲಿ
 

No comments:

Post a Comment