Wednesday, 22 August 2012

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಜಿಲ್ಲ ನಾನು
ನನಗಾಗಿ ನೀನಿರುವೆ ಅಣ್ಣ ...
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನೀ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ
ಮನಸಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸುಂದರ ಕನಸಿದೆ
ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೆಳೆದ ಅಳಿಸದ ಗುರುತಿದೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪಾಠವಿದೆ
ಸದಾ ನನಗಾಗಿ ಕನಸ ನೇಯ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ
ನಾ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ  ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ , ತೋರಿಸಲಾಗದು
ಒಂದು ದಾರದಿಂದ ಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು
ನಿನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊಡಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ
ನೀನರಿತಿರುವೆ ಎಲ್ಲವನು , ಮೌನವಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿಯಾಗಿ
ನೀ  ಮರೆಯಲಾರೆ ಎಂದಿಗೂ , ಕಾಲ ಹೇಳಲಾಗದು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಾ ಅಣ್ಣ ..
       ...ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ ..............

No comments:

Post a Comment