Friday, 4 May 2012

ಪ್ರೀತಿ ನೀ ದೂರ
 
ನನ್ನ ಕಂಗಳ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನದೇ ನೋಟ
ನೀ ದೂರ ನಡೆದ ದಾರಿಯ ಗುರುತು
ಜೊತೆ ಪಯಣಿಸಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು
ಆ ದಾರಿಯು ಇಂದು ಮುಳ್ಳಗರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನಡೆದಾಡಿದರೆ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು
ಜೀವ ತೇಯುವುದು , ಮರೆಯದ ನೋವು
ನೀ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ
 
...............ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್.............

No comments:

Post a Comment