Friday, 26 April 2013

 
ಯಾರು ನೀ ದೂರದಿ ನಿಂತಿರುವೆ
ಅರಿತು ನೀ ಮನಸಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವೆ
ದುಗುಡವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ ಅರುಹಿರುವೆ
ಕೇಳಿಯು ನೀ ಮರೆತು ಹೊರಟಿರುವೆ
..... ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ ............

No comments:

Post a Comment