Tuesday, 15 January 2013

ಕಾಣದ ಕೈ , ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ ಪರಿಪಾಟ
ಉಸಿರಿನ ಕೀಲಿ , ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪರಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲಿ  ಮೆರೆದಾಡೋ  ಇವನು
ಕೊನೆಸಿಗದ ರಹಸ್ಯಕೆ ಸೋಲುವನು ...
 
 
....... ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್...........
 
 

No comments:

Post a Comment