Monday, 9 April 2012

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿ ನಲಿದ ಹನಿ- ಹನಿ ನೀರ ಗುಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ಉಳಿದು ಹೋದ ಸಾವಿರ ಮನಸಾ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಾನು ನೋಡಲು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಿದಾಡಿದ ಮೋಡ 
ದಿನಕರನು ಮುನಿದು ತನ್ನ ಗೃಹವ ಸೇರುತಿರಲು 
ಹೊಸ   ತಂಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಬರಲಿ  .. ಸಕಲ ವಿಶ್ವದ ಒಳಿತಿಗೆ ..
 
 
..........ಶುಭಸಂಜೆಯ  ವಿದಾಯ .. ಗೆಳಯ / ಗೆಳತಿಯರೆ ..........

No comments:

Post a Comment