Monday, 9 April 2012

ಬೇಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೂವು

 
 
ಬೇಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೂವು ಕಾದಿದೆ
ಜಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಿಗೆ
 
ಮೋಸ ಸೆಳೆದ ಕಪಟಕೆ
ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಲುಗಿದೆ
 
ದಿನವೂ ಕಾದು , ಕಾದು ಸುಪ್ತ ಮನವು ತಲ್ಲಣಿಸಿದೆ
ಶವದಂತಾಗಿದೆ  , ನೋವ ಹೊರಲಾಗದೆ
 
ಬೇಲಿ ಹೂವು , ಕಂಪು ಸಿಗದೇನು?
ರಸದ ಜೇನು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲವೇನು ?
 
ನನ್ನಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿದೆ , ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಬೇಡವಾದೆ
ಸೃಷ್ಟಿದಾತ  ಸಿಗಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳುವೆ ಇದರ ಮರ್ಮವ
 
ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯೇನು ?
ದೇವ ಅಡಿಗೂ ದೂರವಾದೆ , ನನ್ನಲೇನು ಪಾಪವಿದೆ ...
 
................ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment