Monday, 16 April 2012

ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ

 
 
ಬಂಗಾರದಿ  ಬರೆದ ಜೀವದ ಅಂಕುರ
ಮೋಹದ ಕವಚದಿ ದೀಪ್ತಿಯ  ಶ್ರವಣ
ಛಾಯೆಯ ಆಶ್ರಯದಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವು
ನಿತ್ಯ ಶ್ರವಣದಿ ಚೈತನ್ಯದ ಹೊಳಪು
ಪೂಜ್ಯ ವಂದನೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಸರು
ಪ್ರವಚನದಿ ದುಃಖವು ದೂರ
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೆ ದೇವರ ನಾಮ
ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವು ವೀನೀತ ಮನಸು
ಮುಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ದೃಢತೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಾಲ ಕಾಲದ ಹಿರಿಮೆ
ಜನ್ಮಕೆ ವರದಾನ ಉತ್ತಮ ಮನಸು ...
 
(ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವನು ಎಂದರ್ಥ )
 
.......ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ .........

No comments:

Post a Comment